Market Turnover
-


-
-
|
|
|
|
|
|
-
-
-
加载中

收市竞价交易时段证券

 
生效日期 更新日期 股份名单 备注
08/10/2019

由2019年10月8日起,收市竞价交易时段覆盖的证券扩大至所有股本证券(包括预托证券、投资公司、优先股及合订证券)和基金(包括交易所买卖基金及房地产投资信托基金)。

有关收市竞价交易时段所涵盖的证券清单,请参考香港交易所网站上的证券名单当中的「收市竞价交易时段适用证券」标示。

27/09/2019 26/09/2019 下载XLS / 下载CSV 加入: 1
09/09/2019 02/09/2019 下载XLS / 下载CSV 加入: 22
删除: 27
29/08/2019 28/08/2019 下载XLS / 下载CSV 加入: 2
更改名称: 2
16/08/2019 15/08/2019 下载XLS / 下载CSV 更改名称: 1 
15/08/2019 14/08/2019 下载XLS / 下载CSV 更改名称: 1 
25/07/2019 24/07/2019 下载XLS / 下载CSV 加入: 4
删除: 1 
18/07/2019 17/07/2019 下载XLS / 下载CSV 加入: 4
11/07/2019 10/07/2019 下载XLS / 下载CSV 更改名称: 1 
10/07/2019 09/07/2019 下载XLS / 下载CSV  删除: 1
05/07/2019 04/07/2019 下载XLS / 下载CSV  删除: 2
24/06/2019 21/06/2019 下载XLS / 下载CSV  更改名称: 3 
18/06/2019 17/06/2019 下载XLS / 下载CSV  加入: 2
17/06/2019 10/06/2019 下载XLS / 下载CSV  加入: 1
31/05/2019 30/05/2019 下载XLS / 下载CSV 删除: 4
26/04/2019 25/04/2019 下载XLS / 下载CSV 加入: 1
18/03/2019 15/03/2019 下载XLS / 下载CSV 删除: 1
11/03/2019
08/03/2019
下载XLS / 下载CSV

加入: 22
删除: 26
更改名称: 1
更改中文名称: 1

15/02/2019 14/02/2019 下载XLS / 下载CSV 加入: 1
25/01/2019 24/01/2019 下载XLS / 下载CSV 加入: 2
21/01/2019 18/01/2019 下载XLS / 下载CSV 加入: 1
16/01/2019 15/01/2019 下载XLS / 下载CSV 加入: 1
07/01/2019 04/01/2019 下载XLS / 下载CSV 删除: 1
17/12/2018 13/12/2018 下载XLS / 下载CSV 删除: 1
14/12/2018 13/12/2018 下载XLS / 下载CSV 删除: 4
13/12/2018 12/12/2018 下载XLS / 下载CSV 加入: 1
12/12/2018 11/12/2018 下载XLS / 下载CSV 加入: 2
10/12/2018 06/12/2018 下载XLS / 下载CSV 加入: 3
删除: 1 
07/12/2018 06/12/2018 下载XLS / 下载CSV

加入: 2
删除: 1 

05/12/2018 04/12/2018 下载XLS / 下载CSV 加入: 2
30/11/2018 29/11/2018 下载XLS / 下载CSV  加入: 2
28/11/2018 27/11/2018 下载XLS / 下载CSV  更改名称: 1
08/11/2018 07/11/2018 下载XLS / 下载CSV  更改名称: 1
11/10/2018 10/10/2018 下载XLS / 下载CSV

加入: 1

更改名称: 1

08/10/2018 28/09/2018 下载XLS / 下载CSV 加入: 1
28/09/2018 27/09/2018 下载XLS / 下载CSV 加入: 1
19/09/2018 18/09/2018 下载XLS / 下载CSV 加入: 1
12/09/2018 11/09/2018 下载XLS / 下载CSV 加入: 1
10/09/2018 03/09/2018 下载XLS / 下载CSV

加入: 33

删除: 25

31/08/2018 30/08/2018 下载XLS / 下载CSV 加入: 1
27/08/2018 24/08/2018 下载XLS / 下载CSV 更改名称: 1
16/08/2018 15/08/2018 下载XLS / 下载CSV 更改名称: 1
06/08/2018 03/08/2018 下载XLS / 下载CSV 加入: 4
23/07/2018 17/07/2018 下载XLS / 下载CSV 加入: 1
18/07/2018 17/07/2018 下载XLS / 下载CSV 加入: 2
17/07/2018 16/07/2018 下载XLS / 下载CSV 更改名称: 1
16/07/2018 13/07/2018 下载XLS / 下载CSV 删除: 1
12/07/2018 11/07/2018 下载XLS / 下载CSV 删除:1 
更改名称: 1
09/07/2018 06/07/2018 下载XLS / 下载CSV 更改名称: 1
29/06/2018 28/06/2018 下载XLS / 下载CSV 更改名称: 1
删除: 1
28/06/2018 27/06/2018 下载XLS / 下载CSV 更改名称: 1
20/06/2018 19/06/2018 下载XLS / 下载CSV 加入: 1
11/06/2018 08/06/2018 下载XLS / 下载CSV 加入: 1
06/06/2018 05/06/2018 下载XLS / 下载CSV 加入: 2
04/06/2018  31/05/2018 下载XLS / 下载CSV 加入: 1
01/06/2018  31/05/2018 下载XLS / 下载CSV 更改名称: 5
删除: 2
10/05/2018 09/05/2018 下载XLS / 下载CSV 加入: 3
24/04/2018 23/04/2018 下载XLS / 下载CSV 更改名称: 1
10/04/2018 09/04/2018 下载XLS / 下载CSV 加入: 3

更改名称: 1

09/04/2018 06/04/2018 下载XLS 下载CSV 加入: 10

更改名称: 5

03/04/2018 29/03/2018 下载XLS 下载CSV 加入: 3

更改名称: 1

06/03/2018 05/03/2018  下载XLS 下载CSV

加入: 1

更改名称: 1

05/03/2018 28/02/2018 下载XLS 下载CSV

加入: 21

删除: 30

更改名称: 2

22/02/2018 21/02/2018 下载XLS / 下载CSV 更改名称: 17
07/02/2018 06/02/2018 下载XLS / 下载CSV

加入: 2

删除: 1

30/01/2018 29/01/2018 下载XLS 下载CSV 更改名称: 1
19/01/2018 18/01/2018 下载XLS 下载CSV 更改中文名称: 2
29/12/2017 28/12/2017
下载XLS 下载CSV

加入: 1

删除: 2

28/12/2017 27/12/2017 下载XLS / 下载CSV 更改名称: 1
20/12/2017 19/12/2017 下载XLS / 下载CSV 更改英文名称: 1
06/12/2017 05/12/2017 下载XLS / 下载CSV 删除: 2
05/12/2017 28/11/2017 下载XLS / 下载CSV 删除: 1
04/12/2017 27/11/2017 下载XLS / 下载CSV 加入: 2
23/11/2017  17/11/2017  下载XLS 下载CSV 加入: 1
07/11/2017 06/11/2017  下载XLS 下载CSV 删除: 2
03/11/2017 02/11/2017  下载XLS 下载CSV
更改中文名称: 1
31/10/2017 30/10/2017 下载XLS / 下载CSV 加入: 1
24/10/2017 23/10/2017 下载XLS / 下载CSV 加入: 2
29/09/2017 28/09/2017 下载XLS / 下载CSV 删除: 2
25/09/2017 22/09/2017 下载XLS / 下载CSV 加入: 1
20/09/2017 19/09/2017 下载XLS / 下载CSV 更改名称: 2
删除: 1
 

更新日期 2019年10月4日